Ne Aramıştınız?

iş hukuku örneği ...

iş hukuku örneği ...

iş hukuku örneği ...

19 Ekim 2015,Pazartesi

 ...
tarihte
arabuluculuk / iş hukuku örneği ...
...
bursa’da 
arab mehmed mahallesi sükkânından 
neslihan binti ibrahim 
adlı kadın mahkeme huzurunda, emine binti mustafa adlı kadını şu şekilde dava etmektedir ...
"...emine hatun’a üç sene ücretsiz hizmet ettim, şimdi üç senelik 
hizmetimin karşılığını emine hatundan talep ettiğimde aramızda 
anlaşmazlık çıktı ...halen “müslîhûn” aracılığıyla, aramızda 
toplamı 20 kuruş kıymetli ...
bir şâl cübbe ...
bir gömlek ... 
üç alınlık ... 
iki degirmi yemeni ...
bir sîm kuşak ... 
bir küpe ... 
bir uçkur ve nakit beş kuruş ...
üzerine 
“inşâ- i ‘akd-i sulh" ( anlaşma )
eylediklerinde ben kabul ettim ve sulh bedeli olan eşyayı ve 
nakdi de emine’den aldım ...
üç senelik hizmetim ücretine karşılık emine hatunun zimmetini ibrâ ve iskât eylediğimde o da benim zimmetimi ibrâ ve iskât eyledi ..."
(6 Mayıs 1758)
...
görüldüğü gibi başlangıçta hizmetleri karşılığında ücret belirlemelerine karşın, hizmetçi konumundaki kişiler geriye dönük olarak yanlarında çalıştıkları kişilerden hak talep edebilmektedir ...bu tür davalarda sulh bedelinin nakit paranın yanı sıra genellikle aynî mallardan da oluşması dikkat çekicidir ...
//
bir sorun çözme yöntemi olarak sulh ...18. yüzyıl bursa kadı sicillerinden örnekler ve düşündürdükleri ..zeynep dörtok abacı
makalesinden ...