Ne Aramıştınız?

Arabuluculuk

Arabuluculuk

19 Ekim 2015,Pazartesi

 ...
tarihte
arabuluculuk / aile içi arabuluculuk örneği ...
...
kişiler arasında ortaya çıkan davalardan en dikkat çekicileri aile içi anlaşmazlıklardır ...aile içi anlaşmazlıklarda kişiler sorunlarını kendileri çözemezken ...
arabulucular
ın devreye girerek onları her iki tarafın çıkarlarını koruyacak şekilde uzlaştırması ...anlaştırması ..sulh uygulamasının toplumdaki yaygınlığını ...sorunları giderme ve uzlaşma zemini bulmada teşvik edici özelliğini göstermektedir ...
aile 
içi anlaşmazlıkların niteliği sicillerde bu konuda yer alan kayıtlar aracılığıyla anlaşılabilir ...
1 Ocak 1761 tarihli kayıtta 
bursa’da 
veled-i kazzaz mahallesinde sâkin hasan çelebi bin mehmed, mehmed bin hamza adlı vekili aracılığıyla ...
damadı 
Mehmed Beşe ibn Abdullah’ı mahkeme huzurunda 
damadının kendisine yumruk atarak ön dişlerini kırdığı için dava etme teşebbüsünde bulunduğu sırada “muslihûn” (arabulucu) nun araya girmesiyle damadının “zimmetini meccânen(karşılıksız olarak) ibrâ ve iskât eylediğini” beyan etmiştir ...
bu 
davada mehmed bin hamza kayınpederini bilmediğimiz bir nedenle yaralamıştır ...hasan çelebi kendisine zarar vermesine karşın muhtemelen
KIZINI DÜŞÜNEREK yada 
GELECEĞE TAŞINACAK bir DÜŞMANLIK ve NEFRETİN OLUŞMAMASI 
için ...
damadı ise 
İLERİDE 
herhangi bir boşanma halinde kayınpederinin kendisinden davacı olabileceği ihtimali nedeniyle, arabulucuların hakemliği vasıtasıyla damadından hiçbir nakit ya da aynî bedel almadan onunla anlaşma yoluna gitmiştir ...
Yapılan sulhun mahkemede kayıt altına alınması (icra edilebilirlik şerhi alması) davacının bu konuda bir daha hak talep edemeyeceği anlamına gelmektedir.
//
osmanlı tarih arşivinden ..
bir sorun çözme yöntemi olarak sulh ...18. yüzyıl bursa kadı sicillerinden örnekler ve düşündürdükleri ..zeynep dörtok abacı
makalesinden ...